Sandra Hansson

Sandra Hansson

Advokat
Borås

033-23 72 85
0733-90 16 00

Verksamhetsområde:
Affärsjuridik
Boutredningsman
Brottmål
Konkursförvaltare
Obeståndsrätt
Offentlig upphandling
Tvistemål

Övriga medarbetare

Anna-Karin Renell

Anna-Karin Renell

Advokat, Delägare
Kungsbacka & Göteborg

Verksamhetsområde:
Boutredningsman
Konkursförvaltare
Bodelningsförrättare

Övriga medarbetare