Anna-Karin Renell

Advokat, Delägare
Kungsbacka & Göteborg

Verksamhetsområde:
Boutredningsman
Konkursförvaltare
Bodelningsförrättare

Övriga medarbetare