Notarius Publicus i Borås

Notarius Publicus är en person, oftast en jurist, utsedd av Länsstyrelsen, som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter, bestyrka namnunderskrifter, behörighet, översättningar och andra uppgifter som rör innehåll i handlingar, att kontrollera lotteridragningar och att utfärda apostille, med mera.

Enligt en internationell överenskommelse (Haagkonventionen 1961) kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande av handlingen från utländsk ambassad. I Sverige kan numera enbart Notarius Publicus utfärda apostille.

Bra att veta inför ditt besök:

  • Innan du uppsöker oss måste du själv ta reda på vad som krävs för att göra din handling legaliserad i ditt mottagarland.
  • Handlingar där din namnteckning ska bevittnas kräver att du undertecknar i närvaro av Notarius Publicus tillsammans med uppvisande av giltig ID-handling.
  • Vid bestyrkande av t ex personbevis krävs att personbeviset är undertecknat och stämplat av handläggare hos myndighet.
  • Om avskrift ska bestyrkas måste originalhandlingen uppvisas för Notarius Publicus (vi tar vanligen kopian som sedan kan bestyrkas).
  • Vi bestyrker endast översättningar gjorda av översättare som har auktoriserats av Kammarkollegiet.
  • Om du har svårt att förstå svenska eller engelska – ta med en tolk.         
  • Du måste uppvisa giltig ID-handling. Vi accepterar svenska och utländska pass, svenskt körkort, samt svenska SIS-märkta ID-kort. Vi accepterar således inte utländska ID-kort, körkort eller liknande.

Öppettider

Allmän mottagning: 

Helgfria måndagar 08.30-09.00 och helgfria tisdagar 15.00-16.30


Besöksadress: Lilla Brogatan 19-21, Borås (hos Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB:s kontor i Borås).

Telefon nr. (vx): 033 – 23 72 80

Notarius Publicus får ta ut skälig ersättning för utfört uppdrag.

Advokaten Thord Elvljung är sedan den 16 december 2019 Notarius Publicus i Borås kommun.

Advokaten Per Söderkvist är sedan den 16 december 2019 biträdande Notarius Publicus i Borås kommun.