Om oss

Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson bildades 1998. Vår huvudsakliga verksamhet består i att biträda små och medelstora företag samt privatpersoner i affärsjuridiska och andra juridiska ärenden. Vi har en stark lokal förankring med kontor i Borås, Skövde, Lidköping, Alingsås, Göteborg och Kungsbacka.

Genom den samlade erfarenheten och kompetensen byråns personal skapat under åren har vi stor insikt i och förståelse för det lokala näringslivet samt de förutsättningar som gäller för detta.

Förutom rent affärsjuridiska uppdrag bistår vi även företag som har hamnat i ekonomiska bekymmer, exempelvis genom företagsrekonstruktioner eller uppgörelser med fordringsägare. Genom mångårig handläggning av obeståndssituationer besitter vi erforderlig kompetens för att handlägga dylika ärenden samt har en god organisation för att administrera dessa. Vi har även goda kontakter med andra aktörer på marknaden såsom banker, revisorer och myndigheter.