Jakob Björkqvist

Jurist
Alingsås

Verksamhetsområde:
Obeståndsrätt
Affärsjuridik
Familjerätt