Jakob Björkqvist

Jurist
Alingsås

Verksamhetsområde:
Affärsjuridik
Familjerätt
Obeståndsrätt