Stefan Thorvaldsson

Jur Kand
Borås

033-720 22 73
0704-31 00 41

Verksamhetsområde:
Konkursförvaltare
Obeståndsjuridik
Företagsrekonstruktioner
Affärsjuridik
Familjerätt

Övriga medarbetare

Anette Johansson

Civilekonom
anette.johansson@erobe.se
033 - 23 72 82

Laila Svensson

Juristassistent
laila.svensson@erobe.se
033 - 23 72 89