Niklas Odén

Advokat, Delägare
Borås, Göteborg & Alingsås

033-23 72 87
0702-23 23 93

Verksamhetsområde:
Affärsjuridik
Arbetsrätt
Boutredningsman
Brottmål
Likvidator
Obeståndsrätt
Tvistemål

Övriga medarbetare

Laila Svensson

Juristassistent
laila.svensson@erobe.se
033-23 72 89