Jonny Johansson

Advokat/Civilekonom
0500-44 55 82

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Processrätt
Fastighets- och hyresjuridik
Företagsöverlåtelser
Bolagsrätt
Obeståndsrätt