Offentlig auktion

Fastigheten Falköping Valaberg 5:9 med adress Gökhem Storegården 2, 521 92  FALKÖPING
säljes genom offentlig auktion.

Försäljningsvillkor

Prospekt

Utdrag från fastighetsregistret

 

OFFENTLIG AUKTION KOMMER ATT HÅLLAS:
Dag: 14 april 2023
Tid: kl. 11.00
Plats: Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Nya Stadens Torg 1 A, Lidköping

 

Föranmälan är obligatorisk.
Anmälan för personer som vill vara med i auktionen görs på e-mail: johanna.karlsson@erobe.se

Inför auktionen behöver du ha klart med finansiering, kontakta din bank i god tid.

Fastighetsförsäljning sker på uppdrag utav tingsrätten förordnad god man,
Advokat Johanna Karlsson vid Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson i Lidköping.

Kontaktuppgifter
Advokat
Johanna Karlsson
E-post: johanna.karlsson@erobe.se
Tel: 0510-866 54