Offentlig auktion

Försäljning av fastigheterna Götene Sursåckatorp 1:6 och Götene Sursåckatorp 1:7 , med adress Kinne-Vedum Sockatorp 2 säljes genom offentlig auktion.

VISNING KOMMER ATT HÅLLAS:
Dag: Fredagen den 14 juni 2024
Tid: Kl. 14.00
Plats: På fastigheterna, med adress Kinne-Vedum Sockatorp 2, Götene

OFFENTLIG AUKTION KOMMER ATT HÅLLAS:
Dag: Onsdagen den 26 juni 2024
Tid: kl. 14.00
Plats: Advokatbyrån Eriksson & Bengtssons kontor i Skövde med adress Skolgatan 22.

Föranmälan till både visning och offentlig auktion är obligatorisk.

Anmälan för personer som vill vara med på visning och auktion görs på e-mail: jonny.wallberg@erobe.se

Den som anmäler sig till offentlig auktion kommer inför auktionen att få utkast av köpekontrakt skickat till sig. Läs igenom kontraktet noga inför auktionen så att Du är förberedd.

Inför auktionen behöver du ha klart med finansiering, kontakta din bank i god tid.

Det offentliga auktionsförfarandet handhas av advokat Jonny Wallberg, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson, i hans egenskap av, av Skaraborgs tingsrätt, förordnad god man enligt samäganderättslagen.

För information om fastigheterna och närmare villkor rörande försäljningsförfarandet, se prospekt.

PROSPEKT
Götene Sursåckatorp 1:6
Götene Sursåckatorp 1:7

Kontaktuppgifter
Advokat
Jonny Wallberg
E-post: jonny.wallberg@erobe.se
Tel: 0500-445580