Offentlig auktion

Försäljning av fastigheten Lerum Pålstorp 3:1 , med adress Pålstorps Byväg 30,
448 92 Floda genom offentlig auktion.

Offentlig auktion kommer att hållas den 31 januari 2023, kl. 10.00 i Lerums
Tingshus, Göteborgsvägen 24, 443 30 Lerum.

Försäljningsvillkor och upplysningar

Köpekontrakt

Utdrag ur fastighetsregistret

Annons på hemnet

Karta Pålstorp

Översikt

Plan Pålstorp

Värdeutlåtande

 

Advokat
Per Söderkvist
E-post: per.soderkvist@erobe.se
Tel: 033-23 72 80