Offentlig auktion

Försäljning av fastigheten Bollebygd Flässjum 2:48, med adress Kungsbackavägen 24, 517 34 Bollebygd
genom offentlig auktion.

Visning av fastigheten kommer att äga rum måndagen den 14/9 kl. 17:00-18:00
Auktionen kommer att hållas den 18/9 kl. 13:00 på Advokatbyrån Eriksson och Bengtsson i Borås

Annons till hemnet
Försäljningsvillkor och upplysningar

Kontaktuppgifter
Mäklare
Christer Bertilsson
E-post: christer.bertilsson@fastighetsbyran.se
Tel: 0705-205819

Advokat
Niklas Odén
E-post: nikls.oden@erobe.se
Tel: 0702-232393