Mondo Dolce AB kkbo

Mondo Dolce AB har försatts i konkurs. Bolaget har bedrivit restaurang- och nöjesverksamhet under "Stars & Stripeskonceptet" som franchisetagare.

Verksamheten har sysselsatt sju heltidsanställda och omsatt ca 6,5 milj kr senaste året. Lokalen är i två plan och rymmer 280 gäster samt 60 platser på uteservering. Lokalen är nyproducerad och är belägen i Pallashuset i centrala Borås. Bar- och köksutrustning i bra skick. Härmed infordras anbud på hela rörelsen.

För information och visning kontakta konkursförvaltaren jur kand Stefan Thorvaldsson 0704-3 I 00 41 eller civ ek Anette Johansson 0704-31 00 40.

Skriftliga anbud på tillgångarna ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 8 juli 2019. Fri prövningsrätt liksom rätten att före anbudstidens utgång sälja tillgångarna förbehålles.

Lilla Brogatan 8
Borås

Kontaktuppgifter
jur kand
Stefan Thorvaldsson
E-post: stefan.thorvaldsson@erobe.se
Mobil: 070-431 00 41

Civilekonom
Anette Johansson
E-post: anette.johansson@erobe.se
Mobil: 0704-31 00 40