Liz Eriksson

Juristassistent
Kungsbacka & Göteborg

Verksamhetsområde:
Lönegaranti