Gisela Jeppsson

Advokat
Borås, Göteborg, Kungsbacka & Alingsås

033-720 22 77
070-476 01 91

Verksamhetsområde:
Familjerätt
Arvsrätt
Boutredning- och skiftesman
Bodelningsförrättare
Målsägandebiträde

Övriga medarbetare

Liz Eriksson

Juristassistent
liz.eriksson@erobe.se
0300-730 20