Personal Skövde

Peter Bengtsson

Advokat
Peter Bengtsson

Direkt: 0500 - 44 55 88
Mobil: 0703 - 77 69 14

 

Verksamhetsområden

Konkursförvaltare
Företagsrekonstruktioner
Likvidationer
Affärsjuridik
Bolagsrätt

Peter Stierna

Advokat
Peter Stierna

 

Verksamhetsområden

Allmän praktik
Brottmål
Familjerätt
Socialrätt

Åsa Stomberg

Advokat
Åsa Stomberg

Verksamhetsområden

Allmän praktik
Målsägandebiträde
Offentligt biträde
Brottmål
Familjerätt
Socialrätt

Jonny Johansson

Advokat/
Civilekonom

Jonny Johansson

Direkt: 0500-44 55 82

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Processrätt
Fastighets- och hyresjuridik
Företagsöverlåtelser
Bolagsrätt
Obeståndsrätt

Liselotte Widing

Liselotte Widing

Verksamhetsområden

Sekreterare
Receptionist
Lönegaranti

Sofia Dahné

Sofia Gustafsson

Direkt: 0500 - 44 55 85
Mobil: 0700 - 039500

 

Verksamhetsområden

Bokföring obeståndsärenden

Redovisning byrån

Kjell Henrysson

Konsult
Kjell Henrysson

 

 

 

Kontaktuppgifter

Box 172, Skolgatan 22
541 24 SKÖVDE
Tfn: 0500 - 44 55 80
Fax: 0500 - 48 90 79
E-post: skovde@erobe.se

Visa kontore på kartan