Personal Skövde

Peter Bengtsson

Advokat
Peter Bengtsson

Direkt: 0500 - 44 55 88
Mobil: 0703 - 77 69 14

 

Verksamhetsområden

Konkursförvaltare
Företagsrekonstruktioner
Likvidationer
Affärsjuridik
Bolagsrätt

Peter Stierna

Advokat
Peter Stierna

 

Verksamhetsområden

Allmän praktik
Brottmål
Familjerätt
Socialrätt

Kjell Henrysson

Advokat
Kjell Henrysson

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Fastighets- och hyresjuridik
Företagsöverlåtelser
Generationsskiften
Skatterätt
Bolagsrätt
Obeståndsrätt

Åsa Stomberg

Advokat
Åsa Stomberg

Verksamhetsområden

Allmän praktik
Målsägandebiträde
Offentligt biträde
Brottmål
Familjerätt
Socialrätt

Jonny Johansson

Advokat/
Civilekonom

Jonny Johansson

Direkt: 0500-44 55 82

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Processrätt
Fastighets- och hyresjuridik
Företagsöverlåtelser
Bolagsrätt
Obeståndsrätt

Liselotte Widing

Liselotte Widing

Verksamhetsområden

Sekreterare
Receptionist
Lönegaranti

Sofia Dahné

Sofia Gustafsson

Direkt: 0500 - 44 55 85
Mobil: 0700 - 039500

 

Verksamhetsområden

Bokföring obeståndsärenden

Redovisning byrån

 

Kontaktuppgifter

Box 172, Skolgatan 22
541 24 SKÖVDE
Tfn: 0500 - 44 55 80
Fax: 0500 - 48 90 79
E-post: skovde@erobe.se

Visa kontore på kartan