Egendom i konkursbo

2018-02-02

 

Konkursförvaltare

Peter Bengtsson

Rörelse/egendom till salu

Fastigheten Skövde Lerdala 13:35
Obebyggd fastighet om 2-609 kvm belägen i Lerdala
Allmän Fastighetsinformation
Flygfoto, Lantmäteriet

Handläggare/kontaktperson

Peter Bengtsson 0500 - 445580
 

Skriv ut
Skriv ut