Personal Borås

Rolf Eriksson

Advokat
Rolf Eriksson

Direkt: 033-23 72 84
Mobil: 0705-87 09 60

Verksamhetsområden

Konkursförvaltare
Obeståndsrätt
Företagsrekonstruktioner
Affärsjuridik
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Styrelseuppdrag

Niklas Odén

Advokat
Niklas Odén

Direkt: 033-23 72 87
Mobil:  0702-23 23 93

 

 

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Obeståndsrätt
Likvidator
Arbetsrätt
Tvistemål
Boutredningsman
Brottmål

Per Söderkvist

Advokat
Per Söderkvist

Direkt: 033-23 72 86
Mobil:  0735-62 80 11

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Avtals- och köprätt
Arbetsrätt
Familjerätt
Obeståndsrätt
Brottmål

Thord Elvljung

Advokat
Thord Elvljung

Direkt: 033-23 72 81
Mobil:  0703-52 19 95

 

Verksamhetsområden

Konkursförvaltare
Affärsjuridik
Obeståndsrätt
Bolagsrätt
Arbetsrätt
Tvistemål
Ekonomisk familjerätt

Advokat
Malin Rosenfeldt

Direkt: 033-720 22 71
Mobil:  0700 92 44 40

 

Verksamhetsområden

Familjerätt
Brottmål
Arvsrätt
Boutrednings- och skiftesman samt bodelningsförrättare

Susanne Hilldén

Jur Kand
Susanne Hilldén

 Tel: 033-23 72 80

Verksamhetsområden

Affärsjuridik
Familjerätt
 

Stefan Thorvaldsson

Jur kand
Stefan Thorvaldsson

Direkt: 033-720 22 73
Mobil: 0704-31 00 41

Verksamhetsområden

Konkursförvaltare
Obeståndsjuridik
Företagsrekonstruktioner
Affärsjuridik
Familjerätt

 

 

 

Jur Kand
Erik Wendel

Tel:      033-23 72 88

Verksamhetsområden

Konkursförvaltare
Rekonstruktör
Affärsjuridik
Processrätt

     
 

Jur kand
Gisela Jeppsson

Direkt: 033-720 22 77
Mobil: 070-476 01 91

Verksamhetsområden

Familjerätt
Arvsrätt
Boutredning- och skiftesman
Bodelningsförrättare
Målsägandebiträde

Berit Perlstedt

Berit Perlstedt

Direkt: 033-23 72 85
Mobil:  0705-80 82 85

Verksamhetsområden

Handläggare obeståndsärenden
Lönegaranti

Anette Johansson

Civilekonom
Anette Johansson

Direkt: 033-23 72 82
Mobil:  0704 - 31 00 40

Verksamhetsområden

Bokföring
Obeståndsärenden

Christina Andersson

Christina Andersson

Direkt: 033-720 22 72

Verksamhetsområden;

Sekreterare
Obeståndsärenden
Lönegaranti

Carina Persson

Direkt: 033-720 22 74

Verksamhetsområden

Sekreterare
Bokföring obeståndsärenden

Marie-Claude Juntunen

Direkt: 033- 23 72 83

Verksamhetsområden

Juristassistent
Sekreterare
 

 

Kontaktuppgifter

Lilla Brogatan 19-21, 3 tr 
503 35 BORÅS
Tfn: 033 - 23 72 80
Fax: 033 - 13 72 88
E-post: boras@erobe.se

Visa kontore på kartan