Vreten AB kkbo

2018-05-07

Konkursförvaltare

Peter Bengtsson

Rörelse/egendom till salu

Fastighetsinfo Skövde Ljunghem 19:1
Äldre värdering av fastigheten
Översiktsbild fastigheten

Handläggare/kontaktperson

Peter Bengtsson 0500 - 445580
Kjell Henrysson 0730-445580